logo Slad wodny miastStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online organizowanej w ramach projektu pn. „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach”. Wydarzenie organizowane jest na zakończenie trzyletniego projektu, które nasze Stowarzyszenie realizowało wspólnie z Cieszynem, Ełkiem, Jasłem, Kaliszem oraz Milanówkiem. Konferencja przybierze formę wirtualną i odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku od godziny 11:00 na platformie Zoom Meeting.

Celem projektu było wykorzystanie znajomości śladu wodnego, jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk oraz edukacji mieszkańców na temat racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi w miastach i gospodarstwach domowych. Więcej o projekcie finansowanym ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz NFOŚiGW można znaleźć na stronie projektu.
Podczas wydarzenia zostaną przedstawione rezultaty projektu oraz poruszone zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem wodą w miastach i gospodarstwach domowych. Konferencja adresowana jest nie tylko do włodarzy miast, czy przedstawicieli urzędów, ale także do spółek komunalnych oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i innych zainteresowanych tematem wydarzenia.

Poniżej znajdą Państwo link do rejestracji na spotkanie oraz program konferencji:

REJESTRACJA

Program konferencji

Serdecznie zachęcamy do udziału.

 

Projekt „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach” realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w kwocie 460 372,20 PLN.

logotyp NFOŚ

Powyższa konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.