webinarium screen23 września 2020 r. odbyło się drugie z kolei webinarium dla miast i gmin zainteresowanych pozyskaniem wsparcia oferowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (ang. European City Facility - EUCF). 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję podczas krótkiego webinarium poznać podstawowe zasady składania wniosku w pierwszym naborze, który trwa do 2 października.

Krajowy ekspery EUCF w Polsce wyjaśnił zgromadzonym jak wygląda proces aplikacyjny, jakie działania mogą być sfinansowane w ramach grantu w wysokości 60 000 EUR oraz to, czym dokładnie jest koncepcja inwestycyjna w rozumieniu EUCF. 

Poniżej mogą znaleźć Państwo zapis tego webinarium, a także prezentację przedstawioną podczas wydarzenia.

Prezentacja:

  1. EUCF (Europejski Instrument Miejski): II webinarium

Nagranie: