logo porozumienie burmistrzow lRok 2020 jest pod wieloma względami rokiem wyjątkowym.  Z jednej strony jest to moment, w którym UE powinna ocenić, czy jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 20% redukcji emisji gazów cielarnianych wyznaczonego dla tego roku ponad dziesięć lat temu, a także zaplanować dalsze proklimatyczne działania. Niedawno Komisja Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład, ambitny plan działań, który ma utorować drogę do “Europy nautralnej dla klimatu” do 2050 roku.

Z drugiej jednak strony UE, jak i reszta świata, stanęła przed kolejnym trudnym wyzwaniem. Pandemia Covid-19 dotknęła nas wszystkich, a miasta i region znajdują się na pierwszej linii walki z wiirusem i muszą podobnie przemyśleć swoje prodejście do gospodarki, rozwoju infrastruktury i opracowania systemów reagowania, jednocześnie przyspieszając przejście na czystą i bezpieczną energię i dążenie do neutralności klimatycznej.

W tym pełnym wyzwań i zmieniającym się otoczeniu, Porozumienie Burmistrzów EU musi pokazać, że może ewoluować w kierunku umożliwiającym zapewnienie jak największego wsparcia i wzmocnienia pozycji władz lokalnych i regionalnych, które przewodzą w ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu, a jednocześnie mogą odegrać kluczową rolę w planowaniu metod powrotu do sytuacji sprzed pandemii.

Aby w tym pomóc, Biuro Porozumienia Burmistrzów opracowało ankietę mającą na celu zebranie opinii władz lokalnych i regionalnych na temat przyszłości tej inicjatywy. Do udziału w ankiecie zaproszone są wszystkie miasta i gminy, niezależnie od tego, czy są one już włączone w Porozumienie Burmistrzów, czy też nie. Ankieta jest dostępna w 23 językach, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut.

Badanie akietowe zostanie uzupełnione przez serię wywiadów i/lub rozmów w ramach grupy roboczej złożonej z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, które będą miały na celu omówienie praktycznych propozycji dotyczących przyszłości inicjatywy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy zainteresowanie udziałem w transformacji energetycznej Europy, niezależnie od tego, czy są już sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, czy też nie, o wypełnienie ankiety, którą można znaleźć pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoM-EuropeSurvey2020

Ankietę można wypełnić w języku angielskim lub polskim (po wybraniu języka z rozwijanej listy w prwaym górnym rogu kwestionariusza). Termin wypełnienia ankiety upływa 15 września 2020 r.