logo eucf blue25 maja br. otwarto pierwszy nabór wniosków w ramach nowego instrumentu wsparcia dla miast pn. European City Facility (EUCF) skierowanego dla samorządów lokalnych posiadających formalnie przyjęte plany działań na rzecz klimatu i energii (PGN, SEAP, SECAP lub inne). Instrument ma pomóc im w przygotowaniu szczegółowych koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w ww. planach. EUCF oferuje wsparcie finansowe w wysokości do 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką podczas prac nad koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne. Nadrzędnym celem instrumentu jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii (w tym w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE) w europejskich miastach i gminach. 

Nabór wniosków potrwa do 2 października 2020 r. Więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj.

Więcej informacji nt. samego instrumentu EUCF można natomiast znaleźć na stronie: https://www.eucityfacility.eu/