logo PNECW imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 16.40 w Green Park Conference Centre w Serocku koło Warszawy, przy ul. Wyzwolenia 63. 

Równocześnie informujemy, że drugim terminem Walnego Zebrania jest 30 czerwca 2020 r., godz. 16.50.

Przypominamy, że zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Osobami uprawnionymi do głosowania są przedstawiciele Gmin zgłoszeni w deklaracjach przystąpienia do Stowarzyszenia. W przypadku udziału innych osób konieczne jest odpowiednie upoważnienie do głosowania. Każdy z członków ma jeden głos, bez względu na zadeklarowaną liczbę Przedstawicieli z danej gminy biorących udział w Walnym Zebraniu. 

Walne Zebranie towarzyszyć będzie ogólnopolskiemu seminarium w dniach 30 czerwca - 1 lipca br., podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące transformacji niskoemisyjnej w miastach w kontekście europejskiego celu neutralności klimatycznej oraz  kwestie dotyczące finansowania lokalnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Jedna z sesji zostanie poświęcona zrównoważonej mobilności w gminach. Uczestnicy będą mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk. 

Będziemy wdzięczni za zgłoszenie udziału w Walnym Zebraniu oraz seminarium za pośrednictwem formularza rejestracji on-line.

Udział w seminarium dla członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania możliwości, a pierwszeństwo zostanie przyznane przedstawicielom gmin członkowskich oraz innych samorządów lokalnych.

Serdecznie zapraszamy!

 

 logo RURES  logo COM 2016 vertical web  logo Energy Efficiency Watch