W dniu 6 marca 2020 r. w Cieszynie odbyły się drugie warsztaty dla członków Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu, tym razem pod hasłem „co młodzi ludzie myślą o zmianach klimatu? Czy odczuwają ich skutki?”.  To drugie z cyklu spotkań mających pogłębić wiedzę młodych mieszkańców Cieszyna na temat zmian klimatu, ich lokalnych skutków i możliwych działań, a także przygotować do dalszych zadań, jakimi są realizacja własnego projektu badawczego, zaplanowanie kampanii edukacyjnej i przygotowanie rekomendacji dla Urzędu Miasta. Tym razem skupialiśmy się na świadomości klimatycznej mieszkańców, możliwości poznania ich postaw wobec zmian klimatu oraz kształtowania tych postaw.

Po kilku wprowadzających prezentacjach uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

  • Co młodzi mieszkańcy Cieszyna wiedzą i myślą na temat zmian klimatu? Jak się tego dowiedzieć? 
  • Jak budować świadomość klimatyczną mieszkańców, rozpowszechniać fakty i obalać mity?
  • Jak zaplanować kampanię skierowaną do młodych mieszkańców miasta, o której będzie głośno?

W trakcie warsztatów uczestnicy nie tylko uczyli się, jakie czynniki wpływają na postawy i zachowania ludzi i jak wykorzystać je do zmiany tych zachowań (np. oszczędnego korzystania z energii, korzystania z ekologicznych środków transportu), ale i zaczęli przygotowywać pierwsze pytania do ankiety, którą będą chcieli przeprowadzić wśród swoich rówieśników. Pierwsze pomysły i propozycje zostały uporządkowane i zostaną wykorzystane w dalszej pracy nad przygotowaniem badania ankietowego. 

Ciekawym doświadczeniem była również dyskusja z zastosowaniem metody „thinking hats”, czyli „myślące kapelusze”, w ramach której uczestnicy wcielali się w różne role (pesymisty, optymisty, osoby opierającej się głównie na faktach i liczbach, myślącej procesowo, myślącej kreatywnie, a także kogoś kto bazuje na emocjach). Pozwoliło to na oderwanie się od własnych poglądów i dotychczasowego myślenia oraz przybrania nowej roli i spojrzenia z innej perspektywy na postawione pytanie „czy młodzi mieszkańcy miasta mogą realnie wpłynąć na jego rozwój i sprawić, że będzie ono bardziej przyjazne dla klimatu?”. 

Program

Galeria