Zapraszamy do udziału w konferencji końcowej projektu REBUS dotyczącej renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, która odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r. w Krakowie, w hotelu Park Inn by Radisson. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski zainteresowanych tą tematyką, a także współpracujących z nimi organizacji i instytucji. Jej celem jest zaprezentowanie szerszej publiczności najciekawszych rezultatów projektu i zidentyfikowanych w jego ramach dobrych praktyk, które mogą posłużyć jako źródło inspiracji dla innych.

Celem projektu REBUS  była pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy. W jego ramach zidentyfikowano również szereg interesujących działań podjętych w ww. obszarach w różnych krajach Europy.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się mi.in. z wspomnianą ścieżką renowacji, źródłami finansowania inwestycji renowacyjnych oraz innowacyjnymi rozwiązaniami pozwalającymi zwiększyć efektywność energetyczną budynku i monitorować jego wydajność. Omówione zostaną także metody i narzędzia służące zmianie zachowań użytkowników budynków w kierunku bardziej oszczędnego korzystania z energii. Na zakończenie, podczas interaktywnej sesji stolikowej, zaprezentowane zostaną przykłady inspirujących dobrych praktyk, a uczestnicy będą mieli możliwość wymienić się doświadczeniami z prezenterami. 

Poniżej można znaleźć pełny program obu wydarzenia oraz formularz rejestracji on-line.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Program

Formularz rejestracji

 

REBUS logo 2

Konferencja jest organizowana w ramach projektu PGI01482 REBUS (pełna nazwa: Poprawa efektywności energetycznej budynków na drodze renowacji) finansowanego z programu Interreg EUROPA.