logo pnec2W imieniu Zarządu już dziś serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbędzie się w dniu 9 maja br. w Green Park Conference Centre w Serocku koło Warszawy, przy ul. Wyzwolenia 63. W tym roku Walne Zebranie  poświęcone będzie nie tylko przedstawieniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, ale i wyborom do władz Stowarzyszenia.

Jak dotychczas Walne Zebranie towarzyszyć będzie ogólnopolskiemu seminarium poświęconemu zarządzaniu energią i ochronie klimatu w gminach, które odbędzie się w dniach 9-10 maja br (zebranie będzie miało miejsce pierwszego dnia seminarium w godzinach popołudniowych). Tym razem prezentacje, dyskusje i sesje stolikowe dotyczyć będą dwóch tematów:

  • zintegrowanego zarządzania energią w budynkach, umożliwiającego maksymalne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału oszczędności energii. Omówione zostaną m.in. koncepcja świadomego zarządzania popytem na energię,  narzędzia ICT, które można wykorzystać w celu optymalizacji wykorzystania energii oraz mechanizmy i systemy zachęt wspierające promowanie energooszczędnych zachowań wśród użytkowników.
  • opracowanie planów działań na rzecz klimatu i energii w kontekście, nowych celów polityki klimatyczno-energetycznej polski i UE oraz zmieniających się warunków otoczenia (kwestie oceny wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu).

Seminarium będzie nie tylko okazją do wysłuchania inspirujących prezentacji, ale i wymiany doświadczeń i dyskusji w małych grupach.

Będziemy bardzo wdzięczni za wpisanie terminu 9-10 maja do Państwa kalendarzy. Szczegółowe informacje organizacyjne oraz program seminarium i program Walnego Zebrania zostaną Państwu przesłane w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 logo-en  TOGETHER logo 23