LIFE-IP Malopolska
W środę, 6 marca, w godzinach 10.30 - 14.30 w Muzeum Armii Krajowej (ul. Wita Stwosza 12) w Krakowie odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak starać się o dofinansowanie na zatrudnienie ekodoradcy. Gminy z Małopolski mogą uzyskać nawet 90 proc. dotacji w ramach europejskiego projektu ELENA. 

Wszystkie szczegóły przedstawi ekspert ds. energii Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Andreas Piontek. Udział w spotkaniu można zgłaszać do czwartku 28 lutego tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rolą zatrudnionych w projekcie ekodoradców będzie uzyskanie dofinansowania na przygotowanie programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkalnym oraz mających na celu redukcję emisji CO2 o całkowitej wartości nie mniejszej niż 30 mln euro. Ten warunek sprawia, że w praktyce będzie konieczne złożenie wniosku przez konsorcjum zainteresowanych gmin.

Działania te mogą obejmować m.in. wymianę źródeł ogrzewania bądź termomodernizację budynków na terenie gmin w ramach np. rządowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych na te cele programów.

Wsparcie można uzyskać w ramach europejskiego projektu ELENA (European Local ENergy Assistance/Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), który powstał dzięki współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej. Projekt jest europejskim instrumentem pomocy technicznej, skierowanej do regionów i władz lokalnych, w celu przyspieszenia prowadzonych w gminach programów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2.

Więcej informacji:

 ELENA2 2