unnamed

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dostrzegając dużą rolę miast i potrzebę ich włączenia do walki ze zmianami klimatycznymi, zachęca miasta do włączenia się do platformy NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) i zarejestrowania działań prowadzonych na terenie polskich miast. 

NAZCA działa przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. Platforma stworzona w 2014 roku przez UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) to światowa baza danych na temat praktycznych działań proklimatycznych, która ma pomagać w zrozumieniu globalnych tendencji w kształtowaniu polityk regionalnych, miejskich i biznesowych (oraz sposobów ich finansowania). Regiony, miasta i społeczności obywatelskie mogą w niej rejestrować swoje planowane i realizowane działania na rzecz klimatu. Do NAZCA wpisało się już ponad 9000 miast i 125 regionów (więcej w załączeniu).

5 grudnia br. odbędzie się Szczyt Miejski „Miasta dla klimatu”, jako jedno z kluczowych wydarzeń Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Podczas wydarzenia przedstawiciele miast złożą swój podpis pod Deklaracją Katowicką (w załączeniu), która będzie równoznaczna z deklaracją woli wpisania miast do platformy NAZCA, z możliwości wyboru rodzaju zobowiązań, jakie miasta samodzielnie zechcą złożyć w późniejszym terminie. Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza osobiście Minister Inwestycji i Rozwoju (zaproszenie w załączeniu). 

MIiR zachęca przedstawicieli miast również do udziału w sesji towarzyszącej na temat redukcji zanieczyszczeń gleby i wody, która odbędzie się 6 grudnia w Muzeum Śląskim w Katowicach.

logoRejestracja uczestników będzie się odbywać za pomocą formularza elektronicznego - zapraszamy na stronę internetową Związku Miast Polskich, gdzie znajdziecie Państwo link do formularza.

Załączniki: