logo niepolomicGmina Niepołomice – współzałożyciel i wieloletni aktywny członek naszego Stowarzyszenia - w 2017 roku otrzymała kilka prestiżowych wyróżnień i znalazła się w czołówce ważnych rankingów, tym bardziej znaczących, że badających priorytetowe dla samorządu obszary: jakość życia, gospodarkę oraz zrównoważony rozwój.

Warto zauważyć, że nie są to płatne rankingi, ale zupełnie niezależne zestawienia przygotowywane przez zewnętrze firmy i instytucje. Część z nich wymaga wysłania ankiet informacyjnych, a część tworzona jest bez wiedzy nagradzanych.

Jakość życia

Niepołomice zostały podwójnym laureatem V edycji ogólnopolskiego rankingu pn. Perła Samorządu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Jej partnerem merytorycznym, czuwającym nad doborem wskaźników oraz metodologią ich oceny, była w tegorocznej odsłonie firma Deloitte - potentat wśród międzynarodowej sieci spółek handlowych świadczących profesjonalne usługi doradcze i audytorskie, należący do tzw. wielkiej czwórki firm zajmujących się audytem finansowym. Patronatu honorowego rankingowi udzieliło Ministerstwo Rozwoju, zaś patronatu instytucjonalnego – Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. W grupie gmin miejsko-wiejskich Niepołomice zajęły 6. miejsce w kategorii „Zwycięskie samorządy”, a w kategorii „Najlepsi włodarze” – miejsce 3. Organizatorzy plebiscytu w tegorocznym rankingu skupili się przede wszystkim na uchwyceniu pozytywnych zmian widocznych w polskich gminach, a w ocenie wójtów, burmistrzów i prezydentów brane były pod uwagę strategia rozwoju (Włodarz jako wizjoner), zarządzanie (Włodarz jako menedżer), aktywna współpraca ze społecznością lokalną (Włodarz jako reprezentant) i największe sukcesy w minionym roku (Włodarz jako koordynator). Wręczenie wyróżnień w rankingu Pereł Samorządu 2017, do którego akces zgłosiło ponad 170 gmin, miało miejsce podczas gali w pierwszym dniu Ogólnopolskiego Kongresu Perły Samorządu w maju br. ,w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

Gmina Niepołomice znalazła się też na drugim miejscu w Rankingu Gmin Małopolski zorganizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie od 2010 roku. To najbardziej prestiżowe w województwie małopolskim zestawienie przygotowane zostało już po raz ósmy. Ocenie poddano 179 małopolskich gmin (z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). Na ostateczny kształt klasyfikacji wpływa wiele czynników, których waga ulega zmianie w zależności od sugestii gmin zrzeszonych w Instytucie.  Celem rankingu jest wyłonienie i promocja małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ideą przyświecającą tej inicjatywie jest dyskusja nad zarządzaniem lokalnym oraz strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 7 grudnia br. na Zamku Królewskim w Niepołomicach podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Gospodarka

Gmina Niepołomice otrzymała również nagrodę Krakowskiego Parku Technologicznego z okazji odbywającego się pod hasłem NonStop Future 20-lecia działalności spółki. W uzasadnieniu jej przyznania możemy przeczytać: Niepołomice to gmina, która wyznaczyła kierunek rozwoju dla innych stref przemysłowych nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Pokazała, jak ważna jest rola jednostek samorządu terytorialnego w procesie przyciągania inwestycji. Przez przedsiębiorców jest uważana za wspaniałego, rozumiejącego ich potrzeby partnera biznesowego. Dba nie tylko o inwestorów, ale także o interesy mieszkańców oraz zrównoważony rozwój miasta i gminy. Dzisiaj jest to największa podstrefa przemysłowa w Małopolsce i równocześnie największa podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego. Samorząd Niepołomic jako jedyny został nagrodzony, mimo że Parki Technologiczne działają na terenie wielu miejscowości. O prestiżu tej nagrody niech świadczy także  fakt, oprócz Niepołomic  nagrodę otrzymały takie przedsiębiorstwa jak: Comarch i Valeo oraz rozwijający się w oszałamiającym tempie start-up Synerise, specjalizujący się w badaniu zachowań konsumentów.

Zrównoważony rozwój

Eksperci Politechniki Warszawskiej stworzyli ranking Liderów Zrównoważonego Rozwoju. Jednostki samorządu terytorialnego oceniane były na podstawie 15 wskaźników statystycznych. Niepołomice zostały małopolskim liderem tego zestawienia, a w skali całego kraju zajęły wysoką 15. lokatę!

Podczas XIV Kongresu Nowego Przemysłu gmina otrzymała nagrodę Nowy Impuls 2017. W uzasadnieniu przeczytamy, iż „władze gminy prowadzą przemyślaną politykę, służącą rozwojowi energetyki rozproszonej (…) w gminie powstały setki kolektorów słonecznych, a mieszkańcy stali się de facto producentami energii na własne potrzeby”. Nagroda ta była wyróżnieniem za realizację ‘programu solarnego’, o którego powodzeniu decydowała między innymi wzorowa współpraca z Mieszkańcami.

„Lokalizacja na skraju Puszczy Niepołomickiej sprawia, że ochrona środowiska zawsze jest obecna w strategii i działaniach gminy Niepołomice. Od lat realizowany jest szereg projektów, by nasza społeczność mogła funkcjonować coraz bardziej ekologicznie. W latach 2006-2009 w ramach unijnego Funduszu Spójności powstał Zintegrowany system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Mieście Niepołomice i wschodniej części Gminy Niepołomice. Od 2012 do końca 2016 roku realizowano projekt Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych. W styczniu 2017 roku zamontowano w Niepołomicach czujniki monitorujące stan powietrza w całej gminie. Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Niepołomice, umożliwiający otrzymanie dofinansowania do wymiany pieców węglowych w domach prywatnych, rozpoczął się w kwietniu 2017 roku” – mówił burmistrz Roman Ptak odbierając wyróżnienie. 

 

W kategorii małych miast Niepołomice zdobyły trzecie miejsce w prestiżowym rankingu fDi Polskich Miast Przyszłości 2017/18 – w kategorii ogólnej. Równie wysoko oceniono potencjał ekonomiczny gminy, a na czwarte miejsce przyznano jej w kategorii „Łączność”. Ranking fDi (subdivison Financial Times) powstał, by być źródłem wiarygodnych informacji o danym mieście dla międzynarodowych inwestorów. Doceniane są działania proinwestycyjne (inwestycje w infrastrukturę w strefach przemysłowych, ale i miejską), działania podejmowane dla rozwoju stref ekonomicznych, spójna i interesująco prowadzona polityka informacyjna - zarówno ta w świecie wirtualnym, jak i realnym. Wysokie noty osiągają miasta, które swoje działania kierują nie tylko do przedsiębiorców, ale również do mieszkańców i turystów, ponieważ zwykle przekładają się one na kreowanie pozytywnej atmosfery wokół biznesu. Wyróżnienia w tym rankingu przyznawane są na największej imprezie dotyczącej nieruchomości – MIPIM 2017 odbywającej się w Cannes we Francji. Uczestniczy w niej 2,6 tys. wystawców, 23 tys. uczestników z 90 krajów, w tym 5,3 tys. inwestorów i 500 dziennikarzy, a wszystko to na 19,4 tys. m2 powierzchni wystawienniczej.

 

Niepołomice zostały także wyróżnione w konkursie #ekoLIDERZY 2017 zorganizowanym już po raz 11. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym założeniem konkursu było uhonorowanie tych instytucji, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.

Konkurs dotyczył zadań zrealizowanych w roku 2016 przy współudziale środków z systemu finansowania ochrony środowiska (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW). Zaproszono do niego gminy i powiaty Małopolski, ich spółki komunalne oraz jednostki organizacyjne, realizujące zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, a także szkoły i przedszkola, pozarządowe organizacje ekologiczne oraz innych beneficjentów pomocy finansowej systemu finansowania ochrony środowiska.

 

Tak duża kolekcja nagród i tytułów, jakie gmina Niepołomice dotychczas otrzymała, stanowi potwierdzenie jej aktywnych i wszechstronnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Z dumą gratulujemy Niepołomicom i życzymy dalszych sukcesów!