logo norway grandsPonad 42 mln zł z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 przeznaczono na ochronę powietrza przed zanieczyszczaniami oraz zwiększenie energooszczędności. Od 10 lipca br. można składać wnioski konkursowe w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Na dofinansowanie projektów przeznaczono ponad 42 mln zł, kwota ta może wzrosnąć w trakcie trwania konkursu.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). 

Minimalna wymagana wartość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 dla projektu wynosi 20 tys. ton rocznie.

Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2).

Złożenie wniosku może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji. Poziom dofinansowania dla projektu nie będzie wyższy niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania nie przekroczy 5 000 000 EUR tj. 20,8 mln PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wyniesie 600 000 EUR tj. ok. 2,49 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 14 września 2015 r. Szczegółowe informacje, w tym wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, aby móc ubiegać się o wsparcie, podane są w tym ogłoszeniu.

 

Źródło: Ministerstwo Środowiska