Koscierzyna i Padul 2Przedstawiciele miast partnerskich: Manuel Alarcón Pérez, Burmistrz Padul i Kazimierz Stoltmann, Zastępca Burmistrza Miasta Kościerzyna

Przedstawiciele dwóch spośród gmin zaangażowanych w realizację w Polsce projektu Green Twinning, który jest wspólfinansowany z programu IEE – Kościerzyny i Piaseczna – wzięli udział w wizycie studyjnej w południowej Hiszpanii. Mieli okazję zapoznać się z licznymi instalacjami OZE funkcjonującymi na obszarze Prowincji Grenada, a także z interesującymi rozwiązaniami, które hiszpańskie gminy wprowadziły, aby ograniczyć zużycie energii na swoim terenie.

Wizyta studyjna rozpoczęła się 23 lipca 2013 r. od odwiedzin w oczyszczalni ścieków w gminie  Churriana de la Vega, która obsługuje znaczną część obszaru metropolitarnego Grenady. Uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się budową, funkcjonowaniem oraz efektywnością oczyszczalni, a także instalacją do odzysku i zagospodarowania biogazu, która powstała w 2001 r. Powstający w procesie fermentacji metanowej biogaz (w ilości ok. 3 500 m3/dzień) jest gromadzony w dwóch zbiornikach pod ciśnieniem 25 mbar, a następnie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w jednostce kogeneracyjnej. Dzienna produkcja energii wynosi ok. 7 500 kWh. Pozwala to na zabezpieczenie ok. 60% zapotrzebowania na energię oczyszczalni. 

Piaseczno i Guadix  1
Przedstawiciele miast partnerskich: Maria del Carmen Alcala Gonzalez, Zastępca Burmistrza Guadix i Arkadiusz Strzyżewski, Doradca Burmistrza Piaseczna

Następnie uczestnicy wizyty studyjnej odiwedzili gminę Padul, która choć liczy zaledwie 8 500 mieszkańców, może poszczycić się licznymi instalacjami OZE, które zabezpieczają większość jej potrzeb energetycznych, a także... przynoszą dodatkowe dochody! Na terenie gminy wykorzystywana jest m. in. energia słoneczna do podgrzewania ciepłej wody do celów sanitarnych w budynkach publicznych i biomasa w szkole publicznej, zrealizowany został też Miejski Audyt Energetyczny oraz wdrażany jest projekt modernizacji oświetlenia publicznego z wykorzystaniem formuły ESCO. Na szczególną uwagę zasługują jednak dwie farmy wiatrowe  - “Padul” i “Valcaire” - o mocy odpowiednio 20 MW (łącznie 11 turbin Vestas V90/2000) i 16 MW (łącznie 8 turbin), które zostały wybudowane przez prywatnych inwestorów na terenie należącym do gminy. Parki te nie tylko dostarczają energię gminie, ale i przynoszą jej roczny dochód związany z dzierżawą terenu w wysokości ok 120 000 €.

Kolejnego dnia uczestnicy wizyty odwiedzili zrekultywowane składowisko odpadów „Viznair”, z którego odzyskiwany jest biogaz wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. W wyniku realizacji projektu o wartości blisko 1 miliona €, finansowanego z funduszy europejskich, na terenie byłego składowiska zamontowano 50 studni odgazowujących i około 7 km rur. Utworzony zakład odzysku i zagospodarowania biogazu wytwarza ok. 300 m3 gazu/h i do tej pory wyprodukował już blisko 33,5 miliona kWh zielonej energii. Rocznie przynosi on dochód w wysokości 250 000 €.

Piaseczno i Guadix 3Podpisanie porozumienia o współpracy między gminami Guadix i Piaseczno

Uczestnicy odwiedzili również dużą fabrykę oliwy z oliwek należącą do firmy „Grupo Sierra Sur”, która wykorzystuje wytłoki oliwne do produkcji biomasy i jest w chwili obecnej jednym z największych producentów biomasy w Hiszpanii, wytwarzając ok. 200 000 ton pelet rocznie.

Na zakończenie wizyty uczestnicy zapoznali się z architekturą bioklimatyczną w miejscowości Guadix. Od wieków po dziś dzień wiele domów w tej miejscowości budowane jest w wydrążonych w skałach jaskiniach, co pozwala zachować stabilne warunki termiczne (temperatura wewnętrzna przez cały rok waha się w granicach 18-20oC) i zaoszczędzić energię!

Podczas wizyty w Hiszpanii przedstawiciele Kościerzyny i Piaseczna podpisali również umowy o współpracy partnerskiej z hiszpańskimi gminami – Padul i Guadix – z którymi będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią.

Więcej informacji na temat projektu Green Twinning, współfinansowanego z programu IEE, można znaleźć na stronie: www.green-twinning.eu.