logo visnovaW Projekcie VIS NOVA współfinansowanym ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej uczestniczą cztery kraje: Polska, Niemcy, Austria oraz Węgry. W Polsce projekt realizowany jest przez Powiat Gorlicki, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Projekt rozpoczął się w maju 2011 roku i będzie trwał do kwietnia 2014. Ma na celu wykorzystanie lokalnych alternatywnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, a przez to wzmocnienie konkurencyjności regionów biorących udział w projekcie.

1Piąte spotkanie partnerów w projektu odbyło się w dniach 29-31 stycznia 2013 w Lipsku. Uczestnicy pracowali nad stworzeniem Międzynarodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju opartej na przygotowanych wcześniej analizach SWOT regionów partnerskich. Stworzenie Strategii jest kluczowym elementem projektu. Do przygotowania tego dokumentu potrzeba licznych konsultacji, zebrania wielu danych a także płynnej wymiany informacji.

 

 

 

 

2W Gorlicach realizowane są działania związane z pilotażową inwestycją - wprowadzeniem do Zespołu Szkół nr 1 im Ignacego Łukasiewicza nowoczesnego systemu zarządzania energią. Inwestycja obejmować ma montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych, wymianę instalacji elektrycznej, a także instalację systemu monitorowania energii elektrycznej, sterowania i zarządzania energią cieplną i systemem ciepłej wody użytkowej.

 

 

 

3Oprócz planowanej inwestycji zostanie także opracowane studium wykonalności dla wprowadzenia systemu kogeneracji w Szpitalu Powiatowym w Gorlicach. Dokument przyczyni się do stwierdzenia jakim stopniu warto w jednym procesie wytwarzać energię cieplną i elektryczną w budynku szpitala.
Kolejnym z zadań partnerów projektu Vis Nova jest zorganizowanie dwóch spotkań tzw. Sympozjów Energii. Tematy spotkań będą dotyczyły zastosowanych technologii i rezultatów inwestycji. Pierwsze z nich odbędzie się we wrześniu 2013r.

Zapraszamy do śledzenia dalszych działań w projekcie na stronach http://www.pnec.org.pl i http://www.vis-nova.eu