Dobiega końca realizowany przez Stowarzyszenie projekt „Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Projekt trwający 28 miesięcy był współfinansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy (Grant Agreement – EIE/07/136/SI2.466711).

Celem projektu było uzyskanie oszczędności energii w oparciu o wyniki automatycznych inteligentnych pomiarów energii oraz zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) korzystających z inteligentnego opomiarowania.

Automatyczne monitorowanie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) i wody w 75-100 małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki (produkcji, handlu itp.) prowadzono równocześnie w pięciu różnych krajach europejskich (działania koordynowała Agencja Energetyczna w Leicester - Wielka Brytania, partnerzy to organizacje z Polski, Austrii, Portugalii i Węgier). Dzięki podniesieniu świadomości przedsiębiorców w zakresie efektywnego zużycia energii oraz przy wykorzystaniu wyników monitoringu zużycia mediów planowano osiągnięcie do:

 • 25% oszczędności energii,
 • 20% oszczędności kosztów zużycia mediów,
 • 25% zmniejszenia emisji CO2 w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom projektu, którzy przyczynili się do realizacji celów projektu w Polsce, a mianowicie:

przedsiębiorstwom:

 • Cukiernia Adam Adamek
 • Piekarnia-Cukiernia Wacław Kuciński & Omar Faris
 • Piekarnia Grzegorz Krupa
 • Pieczywo Buczek Piekarnia – Cukiernia
 • Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Z.Trela J.Trela s.j.

za udostępnienie danych i zaangażowanie w realizacji projektu;

zakładom:

 • Zakład Gazowniczy w Krakowie
 • ENION Grupa Tauron S.A.
 • MPWiK S.A. w Krakowie

za przychylność i pomoc w określeniu potencjalnych oszczędności;

instytucjom:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
 • Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ,
 • Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie,

za pomoc w dotarciu do przedsiębiorców;

Pracowni Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

za dostarczenie i instalację urządzeń do monitoringu zużycia mediów, a także za wsparcie techniczne i merytoryczne.

 

 

Projekt współfinansowany z Programu Komisji Europejskiej
Inteligentna Energia dla Europy
Grant Agreement – EIE/07/136/SI2.466711
Oprogramowanie dostarcza 
Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.