26 stycznia 2010 roku Bielsko-Biała, jako pierwsze miasto w Polsce, przyjęła Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii. Do jego opracowania i realizacji Bielsko-Biała zobowiązała się przystępując w styczniu ubiegłego roku do Porozumienia Burmistrzów, europejskiej inicjatywy angażującej miasta w działania na rzecz ochrony klimatu. Realizacja Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii ma pozwolić Bielsku-Białej na ograniczenie do 2020 roku emisji CO2 o minimum 20% w stosunku do poziomu z roku 1990. 

Miasto pragnie w ten sposób przyczynić się do realizacji ambitnych celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Plan zakłada między innymi wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, termomodernizację obiektów komunalnych, modernizację oświetlenia ulicznego oraz taboru MZK, zwiększenie efektywności dystrybucji energii cieplnej oraz ograniczenie emisji z budynków prywatnych. Ponadto Plan przewiduje różnego rodzaju działania ukierunkowane na zmianę zachowań mieszkańców Bielska-Białej, z którą wiąże się ogromny potencjał oszczędności energii.

Do dnia dzisiejszego Porozumienie Burmistrzów podpisało już około 1 300 miast z całej Europy, w tym jedynie 7 miast z Polski. Miło nam oznajmić, iż 5 spośród nich (Bielawa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice) jest członkami Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które – jako jedyna w Polsce Struktura Wspierająca Porozumienie Burmistrzów – aktywnie pomaga im w wypełnianiu przyjętych zobowiązań.