Projekt „Szkoła ZEROemisyjna”, realizowany w Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, ma na celu przekształcenie budynku w pierwszą w okolicy w pełni przyjazną środowisku placówkę oświatową. Autorami rozpoczętego w styczniu 2009 roku działania są bracia Marcin Kordas (14 lat) i Łukasz Kordas (16 lat).

Plan jest prosty: 20% prądu elektrycznego na potrzeby szkoły ma pokrywać system paneli fotowoltaicznych (produkujących prąd wprost z promieni słonecznych). Dlaczego 20%? Wartość ta ściśle związana jest z planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), który został w styczniu przyjęty przez Radę Miejską Bielska-Białej, w ramach uczestnictwa w europejskiej inicjatywie „Porozumienia między Burmistrzami”. Pozostałe 80% będzie pobierane z sieci, ale ponieważ przy jego produkcji spalany jest węgiel, trzeba będzie posadzić powierzchnię leśną zdolną do pochłonięcia emitowanego w ten sposób CO2.

Całe przedsięwzięcie podzielone zostało na poszczególne edycje. W pierwszej uczniowie Gimnazjum KTK posadzili 500 sztuk młodych jaworów na stokach Dębowca i uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Elektrowni Jaworzno III i na wystawę o energooszczędności w Katowicach. Oprócz tego w szkole zorganizowano konkurs na najlepszy poemat ekologiczny pt.: „Jak wyglądałby świat bez prądu elektrycznego?”

Druga odsłona projektu – „Słoneczna energia” przybrała zupełnie odmienne oblicze. Stworzono pilotażowy system złożony z baterii słonecznych wraz ze specjalną tablicą monitorującą jego działanie. Wyświetla ona:

  • Moc chwilową baterii słonecznej (parametr zależny od pory dnia i roku oraz warunków atmosferycznych)
  • Energię elektryczną wyprodukowaną od momentu zainstalowania panelu
  • Efekt ekologiczny – niewyemitowany CO2 (dzięki wykorzystaniu prądu z ogniw słonecznych)

Całe przedsięwzięcie miało wymiar bardziej edukacyjny, niż ekonomiczny, o czym świadczą liczne prezentacje całego systemu, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów z bielskich szkół średnich.

Obecnie realizatorzy projektu postanowili rozpocząć III edycję, zatytułowaną „Słoneczny dach”. Jej głównym celem jest rozbudowa istniejącego systemu fotowoltaicznego (bateria słoneczna + tablica informacyjna) o kolejne panele, a także obsadzenie kolejnych powierzchni leśnych. W programie zaplanowano także piknik ekologiczny w czerwcu b.r., poświęcony fotowoltaice, rowerom elektrycznym i zabawkom solarnym, w ramach działania Fundacji Arka, która zaprosiła realizatorów „Szkoły ZEROemisyjnej” do udziału w ogólnopolskiej akcji  „Arka dla Ziemi”.

Realizacja całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez grantów zdobytych w konkursie „Moje silne drzewo”, a także bez sponsoringu ze strony lokalnych przedsiębiorstw. „Prognozujemy, iż efekt ekologiczny wynikający z tej inwestycji to 5,3 tony CO2 niewyemitowanego do atmosfery w skali roku, co w przeliczeniu na objętość daje ponad 67 cystern kolejowych o pojemności 40 m3.” - stwierdził Łukasz Kordas jeden z realizatorów projektu. „Mamy nadzieję, że III edycja projektu odniesie identyczny, lub nawet większy sukces, co poprzednie.” – dodał jego brat Marcin. Projekt w swoim charakterze edukacyjnym będzie wspierany przez Urząd Miejski, tak, aby przykład braci Kordas stał się inspiracją dla jak największej grupy młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.