„Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”

logo WFOSiGWCelem kampanii współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku jest podniesienie świadomości pomorskich dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej niemieckiej metodologii „50/50”. 

Projekt bazuje na doświadczeniach realizowanych w latach 2009-2016 projektów EURONET 50/50 i EURONET 50/50 MAX współfinansowanych ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Metodologia 50/50 angażuje użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich proekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Dzięki takiemu podejściu dzieci i młodzież rozumieją, że działania każdego z nas mają wpływ na stan środowiska i wspólnie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, m.in. poprzez racjonalne gospodarowanie energią. Istotą metodologii „50/50” jest wprowadzenie finansowej zachęty do oszczędzania energii zarówno dla szkół, jak i ich organów prowadzących czyli gmin oraz podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę i gminę: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50  zostanie wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które płacą rachunki.

Beneficjentami zadania jest 9 gmin i 36 szkół z terenu województwa pomorskiego:

  • Miasto Gdynia   (4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja);
  • Miasto Słupsk (5 szkół podstawowych, 3 gimnazja);
  • Miasto Sopot (1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum);
  • Miasto Malbork (1 szkoła podstawowa);
  • Miasto i Gmina Sztum (2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja); 
  • Miasto Rumia (1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum);
  • Gmina Krokowa (3 szkoły podstawowe);
  • Gmina Kobylnica (5 szkół podstawowych, 2 gimnazja);
  • Gmina Ustka  (1 szkoła podstawowa).

Okres realizacji: 01.06.2016 – 31.05.2017 r.

Dofinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania: 34 800,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 28 000,00 zł

Forma dofinansowania: dotacja

Sprawozdanie z realizacji zadania