Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Płyta ta została opracowana w ramach projektu MODEL finansowanego z programu Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy oraz przez ADEME - Francuską Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią.

Celem projektu MODEL jest pomoc samorządom lokalnym w staniu się modelami/wzorami dla mieszkańców oraz innych europejskich miast i gmin w dziedzinie zarządzania energią. Działania podejmowane w projekcie zmierzają do podniesienia praktycznych umiejętności władz lokalnych oraz/lub agencji energetycznych z 10 nowych państw członkowskich i Chorwacji, aby mogły lepiej radzić sobie z inteligentnym wykorzystaniem energii.

Na płycie znaleźć można:

Materiały na płycie są rezultatem działań podjętych przez partnerów projektu MODEL oraz miasta pilotażowe uczestniczące w projekcie.

Wyłączna odpowiedzialność za zawartość tej płyty spoczywa na jej autorach. Nie odzwierciedla ona opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych tu informacji.