Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Krajowe wydarzenia: Republika Czeska