Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

MODELowe warsztaty i spotkania Partnerów Projektu