Zarządzanie energią: niech Twoje miasto stanie się wzorem!
 

Wręczenie nagrody dla projektu MODEL podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, Bruksela 2008