Warsztaty pt. Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Warsztaty_Zdj.1. Uczestnicy warsztatówW dniu 6 maja 2011 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie odbyły się warsztaty zatytułowane „Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach”, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z europejską siecią Energy Cities w ramach inicjatywy ManagEnergy. Warsztaty były przeznaczone dla polskich Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów oraz kandydatów do Porozumienia.

 

Celem warsztatów było przeszkolenie przedstawicieli miast i gmin, jak wywiązać się ze zobowiązań przyjętych poprzez podpisanie Porozumienia, a konkretnie - jak opracować i wdrożyć Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz jak zaangażować w planowanie energetyczne lokalnych interesariuszy i mieszkańców.

Otwarcia warsztatów dokonali Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Jan Wiater, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, oraz Zbigniew Włodkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Warsztaty_Zdj. 2. Jan WiaterZdj. 2. Jan Wiater, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Warsztaty_Zdj. 3. Zbigniew WłodkowskiZdj. 3. Zbigniew Włodkowski, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Szkolenie było prowadzone przez ekspertów europejskiej sieci Energy Cities, która prowadzi Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, wspieranych przez przedstawicieli doświadczonych miast-sygnatariuszy Porozumienia: Zbigniewa Michniowskiego, Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej i Elenę Anastasovą, Głównego Specjalistę ds. Energetyki i Efektywności Energetycznej w gminie Dobrich (Bułgaria). Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  • Zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich w gminie (powołanie specjalisty ds. energii, utworzenie lokalnej agencji energetycznej)
  • Bazowa inwentaryzacja emisji  i Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)
  • Zaangażowanie lokalnych aktorów, mieszkańców i Struktur Wspierających
  • Finansowanie i innowacyjne mechanizmy finansowania (programy lokalne, krajowe i unijne, współpraca z partnerami prywatnymi)

Warsztaty_Zdj. 4. Peter SchilkenZdj. 4. Peter Schilken, Ekspert z Energy Cities

Warsztaty_Zdj. 5. Zbigniew MichniowskiZdj. 5. Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu PNEC
i Zastępca Prezydenta Bielska-Białej

Warsztaty miały charakter interaktywny a ich uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie realizacji celów Porozumienia i zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym.

logo_energy_cities

logo_energy_for_mayors

logo_pnec2

logo_iee_sm

logo_manage_energy