Konferencja pt. „Porozumienie Burmistrzów” – europejska inicjatywa ochrony klimatu

Konferencja_Zdj. 1. Otwarcie konferencji

Zdj. 1. Otwarcie konferencji. Przemawia Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki.
Autor: PNEC

W dniu 5 maja 2011 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Porozumienie Burmistrzów – europejska inicjatywa ochrony klimatu, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. W konferencji udział wzięło ok. 100 osób. Byli to przedstawiciele miast i gmin z całej Polski zainteresowani problematyką ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju energetycznego.

 

 

Celem konferencji była promocja inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów oraz zachęcenie polskich władz lokalnych do aktywnego włączenia się w działania na rzecz ochrony klimatu poprzez przystąpienie do tego Porozumienia.

Porozumienie Burmistrzów jest ambitną inicjatywą Komisji Europejskiej przeznaczoną dla wszystkich europejskich miast i gmin, które pragną przyłączyć się do walki ze zmianami klimatu, a jednocześnie  znacząco poprawić komfort życia swoich mieszkańców. Przystępując do Porozumienia burmistrzowie zobowiązują się do podjęcia działań w zakresie zrównoważonego zarządzania energią oraz do przekroczenia celu energetycznego Unii Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. Jak do tej pory Porozumienie podpisało ponad 2,5 tys. miast i miejscowości, w tym 11 z Polski.

Otwarcia konferencji dokonali Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu PNEC i Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, oraz Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki. Konferencja składała się z dwóch części:

Część I. Polityka klimatyczna

W trakcie pierwszej części konferencji uczestnicy zostali zaznajomieni z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz Polski. Politykę UE przedstawił Jerzy Zająkała, przedstawiciel Komitetu Regionów, natomiast politykę Polski zaprezentował Damian Jakubik, Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska.  Następnie Jan Rączka, Prezes Zarządu NFOŚiGW, przedstawił wsparcie, jakiego Fundusz udziela miastom i gminom zaangażowanym w realizację pakietu klimatyczno-energetycznego oraz odpowiedział na liczne pytania, które napłynęły z Sali.

Na zakończenie części I Christophe Frering z Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli zaprezentował inicjatywę Komisji Europejskiej pn. „Porozumienie Burmistrzów”, która była przedmiotem szczegółowych rozważań II części konferencji. 

Część II. „Porozumienie Burmistrzów”

Drugą część konferencji rozpoczęła prezentacja Leszka Drogosza, Dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy, który przedstawił korzyści, jakie może zyskać miasto podpisując Porozumienie Burmistrzów. Warto w tym miejscu nadmienić, iż Warszawa, Bielsko-Biała, Niepołomice i Łubianka jako pierwsze miasta w Polsce zdecydowały się na przystąpienie do tej ambitnej inicjatywy.

Konferencja_Zdj. 2. Leszek DrogoszZdj. 2. Leszek Drogosz, Dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy. Autor: D. Kubik

Konferencja_Zdj. 3. Zbigniew MichniowskiZdj. 3. Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu PNEC
i Zastępca Prezydenta Bielska-Białej.
Autor: D. Kubik

Następnie Marcin Idczak z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przedstawił instrument finansujący ELENA stanowiący wsparcie dla Sygnatariuszy Porozumienia a Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu PNEC i Zastępca Prezydenta Bielska-Białej, zaprezentował, jak w praktyce wypełnić podjęte w wyniku podpisania Porozumienia zobowiązania. Bielsko-Biała ma w tym zakresie spore doświadczenie, gdyż jako pierwsze miasto w Polsce opracowała i rozpoczęła wdrażanie Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), mającego umożliwić osiągnięcie celów Porozumienia. Następnie Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura PNEC, przedstawiła rolę Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów oraz doświadczenia Stowarzyszenia jako pierwszej w Polsce struktury tego typu.

Konferencja_Zdj. 4. Stanisław NowackiZdj. 4. Stanisław Nowacki, Główny Specjalista ds. Energetycznych, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.
Autor: D. Kubik

Konferencja_Zdj. 5. Marek PiorunZdj. 5. Marek Piorun, Burmistrz Dzierżoniowa
Autor: D. Kubik

Na zakończenie konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się polscy oraz zagraniczni Sygnatariusze Porozumienia: Gdynia, Niepołomice, Dzierżoniów, Dobrich (Bułgaria), Freiberg (Niemcy) oraz Viborg (Dania). W imieniu miast ukraińskich wypowiedział się Andrij Kyrcziw, przedstawiciel stowarzyszenia „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy”.

Konferencja_Zdj. 6. Wystawa banerów

Zdj. 6. Wystawa banerów „Dobra energia”
Autor: PNEC

Konferencji towarzyszyła wystawa banerów pt. „Dobra Energia”, przedstawiająca dotychczasowe osiągnięcia polskich i ukraińskich Sygnatariuszy Porozumienia. Wystawa została opracowana w ramach projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii” realizowanego przez Stowarzyszenie w 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

Poniżej można pobrać wszystkie prezentacje wygłoszone na konferencji w formie plików .pdf:

 1. Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony klimatu, Jerzy Zająkała, Wójt Gminy Łubianka i Członek Komitetu Regionów UE
 2. Polityka klimatyczna Polski, Damian Jakubik, Zastępca Dyrektora, Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska
 3. III konkurs w ramach programu priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, Jan Rączka, Prezes Zarządu; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Porozumienie Burmistrzów - inicjatywa wspierająca wdrażanie europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, Christophe Frering, Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli
 5. Co może zyskać miasto, które podpisze „Porozumienie Burmistrzów”?, Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy
 6. Wsparcie dla Sygnatariuszy. Instrument finansujący ELENA, Marcin Idczak, Europejski Bank Inwestycyjny
 7. „Porozumienie Burmistrzów” w praktyce czyli jak wypełnić podjęte zobowiązania, Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska-Białej i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 8. Jak pomóc gminom w podpisaniu „Porozumienia Burmistrzów” – wiodąca rola Struktur Wspierających, Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 9. Doświadczenia Gdyni, Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni
 10. Doświadczenia Niepołomic, Stanisław Nowacki, Główny Specjalista ds. Energetycznych, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
 11. Jak Dzierżoniów wypełnia postulaty Porozumienia Burmistrzów, Marek Piorun, Burmistrz Dzierżoniowa
 12. Porozumienie Burmistrzów na Ukrainie: wczoraj, dziś, jutro, Andrij Kyrcziw, Stowarzyszenie „Efektywne Energetycznie Miasta Ukrainy”
 13. Urzeczywistnienie SEAP: doświadczenia Dobrich, Elena Anastasova, Główny Specjalista ds. Energetyki i Efektywności Energetycznej, Gmina Dobrich (Bułgaria)
 14. Covenant of Mayors: doświadczenia miasta Freiberg, Matthias Rehm, Wydział Ekonomiczny Ambasady Niemiec
 15. Viborg Municipality: Climate Strategy and Energy Policy for Public Buildings &  Efficient Water Management at Municipal Level, Palle Fløe Holm, Director, Energy Viborg Water

logo_miasto_Warszawa

logo_energy_for_mayors

logo_pnec2

logo_iee_sm