Warto mieć ogród nad głową

logo ogrod_nad_glowaOd maja 2012 roku Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) z Wrocławia oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW) realizuje dwuletni projekt „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”.

Rafael Schnider-_Dachorchideen_Kantonsspital_St._Gallen
Szpital w St. Gallen
autor: Rafael Schneider

Celem działań w nim planowanych jest przekazanie polskim gminom szwajcarskiego know-how poprawiającego energoefektywność budynków dzięki „ogrodom na dachach i ścianach”, tworzonym w ramach zrównoważonego gospodarowania energią w gminie. Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej architektury XX w., zapoczątkowanych przez urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta, Le Corbusier’a, czyli koncepcji ogrodów na dachach jako kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynek.
Bezpośrednio w projekcie wezmą udział reprezentanci 12 urzędów gmin będących członkami Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz sygnatariuszami „Porozumienia Burmistrzów”, a także około 1200 przedstawicieli lokalnych społeczności. Pośrednio z projektu skorzystają wszystkie polskie gminy będące adresatami kampanii informacyjnej w mediach i na portalach internetowych.

SBFotovoltaik kombiniert_mit_Begrnung_Breitehotel_Basel
Breitehotel, Bazylea
autor: Stephan Brenneisen

Kampania informacyjno-promocyjna już się rozpoczęła, wkrótce ukaże się broszura prezentująca 10 najlepszych szwajcarskich i polskich praktyk w zakresie wykorzystania ogrodów na dachach i ścianach. Na początku przyszłego roku opublikowany zostanie także podręcznik dla gmin opisujący najlepsze praktyki szwajcarskie, sytuację branży ogrodów na dachach/ścianach w Szwajcarii i Polsce; stanowiący kompendium wiedzy o ich projektowaniu, utrzymaniu i roli w proklimatycznej strategii gmin i adaptacji do zmian klimatu.

Dzięki wizycie studyjnej w Szwajcarii, „państwie zielonych dachów i ścian”, warsztatom, konferencjom, Dniom Zielonych Dachów, konsultacjom ze szwajcarskimi i polskimi ekspertami uczestnicy poznają osiągnięcia Bazylei, gdzie ok. 25% pow. dachowej pokryte jest roślinnością i Zurychu, którego dachowe plantacje orchidei i podziemne osiedla zachwycają ekologów. Ponadto nauczą się, jak realizować podobne inicjatywy na swoim terenie.

SB LLB_photos64-zdjcia_od_Stephan_Brenneisen
autor: Stephan Brenneisen

Rozliczne korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające z udziału w projekcie obejmą przede wszystkim zwiększenie partycypacji społecznej i integracji gminnych społeczności poprzez wspólne zakładanie zielonych dachów/ścian na budynkach mieszkalnych, publicznych (szkoły; szpitale; urzędy) czy gospodarczych (garaże; parkingi).
Zielone dachy i żyjące ściany przyczyniają się nie tylko do redukcji emisji CO2 i zwiększenia energoefektywności budynków, ale także służą poprawie retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych oraz ograniczeniu powodzi. Ponadto zrealizowanie takich inwestycji pozwoli złagodzić efekt „wysp ciepła” - emisji ciepła przez samochody; budynki; nawierzchnie dróg. Nie bez znaczenia jest także edukacja na temat znaczenia i sposobów odtwarzania powierzchni zielonej, utraconej w wyniku urbanizacji, tworzenia miejsc wypoczynku, odbudowy ekosystemów (ptaki, rośliny, owady) oraz społecznego zapotrzebowania na architekturę ekologiczną.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji już wkrótce na stronie: www.ogrodnadglowa.pl

Zielony Dach_na_Bibliotece_Uniwersytetu_Warszawskiego_Andrzej_Kania
Zielony Dach na Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego,
autor: Andrzej Kania
Zielony Dach_na_Bibliotece_Uniwersytetu_Warszawskiego_Ewa_Water
Zielony Dach na Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego,
autor: Ewa Walter


logo SC logo ecorys logo MEWA