[Rozmiar: 127545 bajtów]
Strona główna
Partnerstwo
publiczno - społeczne
Poradniki
Przykłady
dobrych praktyk
O Stowarzyszeniu
Sponsorzy

STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ „ENERGIE CITES”

Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć "Energie Cites"
ul. Floriańska 55/7
31-019 Kraków
tel./faks 0 12 429 17 93
e-mail: biuro@pnec.org.pl
www.pnec.org.pl
Rozmiar: 90 bajtów Prezentacja Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, nie działającą dla zysku. Działa od 1994 r. współpracując z samorządami lokalnymi. Należy do Europejskiej Sieci Energie-Cités.

Obecnie Sieć zrzesza:

ponad 40 członków - 25 polskich gmin członkowskich, 1 gminę na Litwie i 2 organizacje na Ukrainie oraz członków wspierających.

Cele Stowarzyszenia
 • kreowanie strategii powiatów, miast i gmin z uwzględnieniem zasad efektywnego wykorzystania energii i ochrony środowiska
 • promowanie odnawialnych źródeł energii
 • wymiana informacji i doświadczeń w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
Obszary działania
 • lokalna polityka energetyczna
 • efektywne wykorzystanie energii
 • promocja energii odnawialnej
 • edukacja ekologiczna
 • ochrona klimatu
 • transfer wiedzy "know-how"
 • wymiana informacji o źródłach finansowania
 • wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Dotychczasowa działalność

Stowarzyszenie uczestniczyło w ponad 30 projektach krajowych i międzynarodowych oraz zorganizowało ponad 40 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów sponsorowanych przez programy Unii Europejskiej (TEMPUS, SAVE, ALTENER) oraz USAID (World Learning, ASE, AED, PAUCI, MUNEE)

W latach 1995 - 2004 przeszkoliliśmy ponad 2 100 przedstawicieli władz lokalnych.

Współpracujemy z ponad 20 partnerami z kilkunastu krajów (m.in. Francji, Irlandii, Danii, Holandii, Hiszpanii i Portugalii, Litwy, Słowacji, Czech, Serbii, Chorwacji i Rumunii.)