[Rozmiar: 127545 bajtów]
Strona główna
Partnerstwo
publiczno - społeczne
Poradniki
Przykłady
dobrych praktyk
O Stowarzyszeniu
Sponsorzy

Poradniki

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych - publikacja wydana w ramach programu TRZECI SEKTOR, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundację im. S. Batorego

  Obywatele i samorząd lokalny. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem - publikacja wydana w ramach projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Obywatele i samorząd lokalny

  Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Poradnik dla samorządów terytorialnych - publikacja wydana przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.