EPAH website bannerCentrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH), wiodąca inicjatywa UE prowadzona przez Komisję Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego, jest siecią współpracy interesariuszy mającą na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej samorządów lokalnych w Europie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie zjawiska ubóstwa energetycznego na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą je ograniczyć, a w długim terminie pozwolą na jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego.

Wsparcie techniczne oferowane przez centrum EPAH jest zapewniane w formie aktywnego helpdesku dostępnego pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz w formie pomocy technicznej udzielanej wnioskodawcom wybranym w dwóch specjalnych naborach do Programu Wsparcia Technicznego przez kolejne 3 lata.

  

Wydarzenia EPAH

EPAH Lunch talks:

  1. Bezpieczna zima dla wszystkich, 14.11.2022 r.
  2. Znaczenie wskaźników w lokalnej ocenie ubóstwa energetycznego, 14.12.2022 r.
  3. Ubóstwo energetyczne w perspektywie unniegłego roku: refleksje i oczekiwania na 2023 rok, 17.01.2023 r.

 

PIERWSZY NABÓR
1.02 – 15.03.2022r.

Po rejestracji na stronie wnioskodawcy uzyskają dostęp do formularza zgłoszeniowego on-line i będą mogli wypełnić zgłoszenie od 1 lutego 2022 r. od godziny 9:00 do ostatecznego terminu, który upływa 15 marca 2022 r. o godz. 18:00.

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy całego procesu oraz szacowany czas ich trwania:

Najważniejszą częścią formularzu aplikacyjnego jest opis wnioskowanej pomocy technicznej, który powinien zawierać:

  • informacje o powodach wnioskowania oraz oczekiwanych rezultatach;
  • szczegółowe aspekty, takie jak: przewidywane ramy czasowe, czy istnieje synergia z innymi trwającymi działaniami lub innymi organizacjami, jaka będzie rola eksperta i jak zostanie przydzielony personel wewnętrzny.

Więcej szczegółowych informacji m.in. o dopuszczonych wnioskodawcach czy szczegółach wniosku i jego ocenie znajdziecie Państwo w opisie Programu dostępnym w języku polskim tutaj.

 


Webinarium informacyjne nt. Programu Wsparcia Technicznego EPAH

4 lutego 2022 roku odbyło się specjalne webinarium, podczas którego przedstawiono szczegóły Programu Wsparcia Technicznego EPAH. Krok po kroku omówiono sposób aplikacji oraz proces przygotowania wniosku, a także typy wsparcie, o jakie można się ubiegać w ramach tego Programu.


Dodatkowe publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami, które mogą pomóc we wdrażaniu konkretnych działań i zwalczaniu ubóstwa energetycznego w kontekście lokalnym:

  • Raport „Zwalczanie ubóstwa energetycznego poprzez działania lokalne – inspirujące przypadki z całej Europy” jest użytecznym instrumentem pozwalającym rozpocząć zrozumienie rodzajów działań, które można wdrożyć.

  • EPAH ATLAS to internetowa baza danych projektów lokalnych i międzynarodowych oraz działań dotyczących ubóstwa energetycznego na całym świecie.

  • Przewodnik po serii podręczników Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH) „A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty”. Jest to wprowadzenie do serii praktycznych przewodników dla samorządów lokalnych i praktyków, które ułątwią walkę z ubóstwem energetycznym przy użyciu kompleksowego i dostosowanego do lokalnych warunków podejścia. Przedstawia on wspólne tło dla wszystkich trzech podręczników, a w szczególności opisuje koncepcję ubóstwa energetycznego, jego główne przyczyny i wskaźniki wrażliwości.

 

Zachęcamy również do skorzystania ze specjalnego, jednogodzinnego kursu „Wprowadzenie do ubóstwa energetycznego i EPAH”, który wkrótce będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych problemem ubóstwa energetycznego. Przybliża on to zagadnienie z perspektywy praktyczno-politycznej i może pomóc w przygotowaniu wniosku.