EPAH website bannerCentrum Doradcze ds. Ubóstwa Energetycznego (EPAH), wiodąca inicjatywa UE prowadzona przez Komisję Europejską na zlecenie Parlamentu Europejskiego, jest siecią współpracy interesariuszy mającą na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej samorządów lokalnych w Europie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie jednostkom samorządowym i współpracującym z nimi podmiotom pomocy w analizie zjawiska ubóstwa energetycznego na ich terenie oraz zaplanowanie lokalnych działań, które pomogą je ograniczyć, a w długim terminie pozwolą na jego wyeliminowanie oraz przyspieszenie sprawiedliwej transformacji poszczególnych regionów UE. Centrum współpracuje z ekspertami tematycznymi oraz gromadzi cenną wiedzę, doświadczenia i dobre praktyki, które mogą okazać się przydatne dla innych samorządów i podmiotów zainteresowanych zwalczaniem ubóstwa energetycznego.

Wsparcie techniczne oferowane przez centrum EPAH jest zapewniane w formie aktywnego helpdesku dostępnego pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oraz w formie pomocy technicznej udzielanej wnioskodawcom wybranym w dwóch specjalnych naborach do Programu Wsparcia Technicznego przez kolejne 3 lata.

 

Centrum Doradztwa ds. Ubóstwa Energetycznego opublikowało nowy, praktyczny przewodnik pt. EPAH: Lokalna diagnoza ubóstwa energetycznego w 7 prostych krokach, którego celem jest wsparcie gmin w skutecznej diagnozie i walce ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Przewodnik ten oferuje szybki i treściwy przegląd działań w 7 praktycznych kroków i dostępny jest w 24 językach, w tym j. polskim!

EPAH 02.10

 

Nabory do Prgoramu Wsparcia Technicznego

DRUGI NABÓR
1 marca - 7 kwietnia 2023r.

Z radością ogłaszamy długo oczekiwane wyniki drugiego naboru. Nagrodzono 28 wniosków, reprezentujących 49 gmin z 12 krajów w całej Europie. Z Polski wyróżniono Niepołomice

NIEPOLOMICE_EPAH_TA2023.png

Współpraca w ramach Programu Wsparcia Technicznego ma na celu wzmocnienie pozycji samorządów lokalnych poprzez zapewnienie im niezbędnej pomocy technicznej w celu osiągnięcia wymiernych i skutecznych rezultatów. 

Aby zapoznać się z listą nagrodzonych wnioskodawców z drugiego naboru, utworzono interaktywną mapę. Prezentuje ona gminy, które uzyskały pomoc techniczną, a niedługo zostanie również wzbogacona o więcej szczegółów na temat ich poszczególnych programów działania i rezultatów. Już teraz zobacz, które miasta i regiony wprowadzają pozytywne zmiany w zakresie ubóstwa energetycznego w całej Europie. Sprawdź interaktywną mapę poniżej, aby odkryć nagrodzone wnioski.

 

 

PIERWSZY NABÓR
1 lutego – 15 marca 2022r.

W ramach pierwszego naboru nagrodzono 23 wnioski reprezentujące 34 gminy z całej Europy (Bydgoszcz i Zamość z Polski), które obecnie otrzymują bezpośrednie wsparcie w podejmowaniu lokalnych działań na rzecz walki z ubóstwem energetycznym. Dzięki tej współpracy samorządy lokalne otrzymują pomoc techniczną w celu osiągnięcia skutecznych lokalnych wyników, które mogą służyć jako inspirujące przykłady dla innych samorządów lokalnych dążących do podjęcia podobnych procesów.

Map of the 34 awarded municipalities

Opis nagrodzonych wnioskodawców oraz opis ich działań realizowanych w ramach Programu Wsparcia Technicznego dostępny na stronie internetowej EPAH.

 

Wydarzenia EPAH

EPAH Lunch talks,

czyli cykl comiesięcznych spotkań z ekspertami i przedstawicielami europejskich miast, umożliwiający wymianę doświadczeń i dyskusję możliwościach walki z ubóstwem energetycznym. 

Lunch talk summer energy poverty visual final

MINIONE:

  1. Bezpieczna zima dla wszystkich, 14.11.2022 r.
  2. Znaczenie wskaźników w lokalnej ocenie ubóstwa energetycznego, 14.12.2022 r.
  3. Ubóstwo energetyczne w perspektywie unniegłego roku: refleksje i oczekiwania na 2023 rok, 17.01.2023 r.
  4. Wspieranie samorządów lokalnych w walce z ubóstwem energetycznym: na czym polega pomoc techniczna EPAH? 14.02.2023 r.
  5. Jak zaangażować różne grupy interesariuszy w działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym? 14.03.2023 r.
  6. Walka z ubóstwem energetycznym poprzez zmianę zachowań 20.04.2023 r.
  7. Zmiany klimatyczne i ubóstwo energetyczne (skutki fal upałów). 23.05.2023 r.

 

Webinarium informacyjne nt. Programu Wsparcia Technicznego

  1. 28 lutego 2023 r. potencjalni beneficjenci mieli okazję wziąć udział w webinarium dot. drugiego naboru do Programu Wsparcia Technicznego. Krok po kroku omówiono sposób aplikacji oraz proces przygotowania wniosku.

Webinarium informacyjne - II nabór, 28.02.2023 r.

  1. 4 lutego 2022 roku odbyło się specjalne webinarium, podczas którego przedstawiono szczegóły Programu Wsparcia Technicznego EPAH.

Webinarium informacyjne - I nabór, 4.02.2022 r.


Kursy online

"Wstęp do ubóstwa energetycznego i EPAH - kurs wprowadzający" to krótki kurs otwarty dla wszystkich interesariuszy zainteresowanych rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego.

Przedstawia on to zjawisko z praktyczno-politycznej perspektywy. Trwa około godziny i składa się z sześciu lekcji podzielonych na trzy moduły, które można realizować indywidualnie. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie moduły, otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

 

"Ubóstwo energetyczne w Europie: Od ram polityki do integracji w lokalnych planach działania" ma na celu pomóc decydentom samorządowym w zainicjowaniu lokalnej polityki lub opracowaniu planu walki z ubóstwem energetycznym w ich gminie lub regionie, jednak wszyscy interesariusze zainteresowani przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu mogą wziąć udział w kursie i skorzystać z jego materiałów edukacyjnych

Kurs podzielony jest na cztery moduły, a każdy z nich składa się z zestawu prezentacji audio od ekspertów w tej dziedzinie, wywiadów z praktykami prezentującymi lokalne przypadki oraz interaktywnych ćwiczeń praktycznych, które pomogą ci ocenić swoją wiedzę i podzielić się przemyśleniami na koniec każdej lekcji. Czas trwania to 8 do 10 godzin.

 

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami, które mogą pomóc we wdrażaniu konkretnych działań i zwalczaniu ubóstwa energetycznego w kontekście lokalnym: