Logo EnergyMeasuresRace to Zero to globalna kampania na rzecz zdrowej planety, prężnej i zielonej gospodarki oraz bezemisyjnej przyszłości. Race to Zero jednoczy swoich członków wokół wspólnego, nadrzędnego celu: zmniejszenia emisji
o połowę do 2030 roku i osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.          

Do Kampanii Race to Zero przyłączyło się już dwanaście polskich miast, z których pięć to członkowie naszego Stowarzyszenia: Dzierżoniów, Cieszyn Piastów, Siemiatycze i Warszawa. Wśród uczestników kampanii znalazły się też Kraków, Wrocław i Łódź.

Korzyści dla miast - dlaczego warto dołączyć?

 • Zobowiązania i działania klimatyczne Twojego miasta zostaną uznane za wiarygodne i oparte na podstawach naukowych, wspieranych przez ONZ;
 • Otrzymasz wsparcie w wyznaczaniu, wdrażaniu i osiąganiu Twoich celów;
 • Dołączysz do członków społeczności z różnych regionów i sektorów, z którymi będziesz dzielić się narzędziami i wiedzą;
 • Uzyskasz dostęp do skutecznych materiałów komunikacyjnych.

Jak Twoje miasto może dołączyć?

 1. Poprzez publiczne udzielenie poparcia następującym zasadom:
  • Jesteśmy świadomi globalnego zagrożenia klimatycznego.
  • Zobowiązujemy się do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej celu 1.5°C, określonego w Porozumieniu Paryskim.
  • Zobowiązujemy się do umieszczania inkluzywnych działań klimatycznych w centrum wszystkich miejskich procesów decyzyjnych, aby tworzyć dobrze prosperujące i sprawiedliwe społeczności dla wszystkich.
  • Zapraszamy naszych partnerów - przywódców politycznych, dyrektorów firm, związki zawodowe, inwestorów i społeczeństwo obywatelskie - aby przyłączyli się do nas w rozpoznawaniu globalnego zagrożenia klimatycznego i pomogli nam w realizacji działań opartych na podstawach naukowych w celu przezwyciężenia go.
 2. Zadeklarowanie osiągnięcia zerowych emisji netto w latach 40 XXI wieku lub wcześniej, bądź najpóźniej do połowy XXI wieku, zgodnie z globalnymi wysiłkami na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1.5°C.
 3. Wyjaśnienie przed COP26, jakie kroki zostaną podjęte w celu osiągniecia zerowych emisji netto, zwłaszcza w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wyznaczony zostanie pośredni cel do osiągnięcia w następnym dziesięcioleciu, uwzględniający sprawiedliwą część 50-procentowej globalnej redukcji CO2 do 2030 r., określonej w Specjalnym Raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat globalnego ocieplenia o 1,5°C.
 4. Niezwłoczne przystąpienie do planowania co najmniej jednego inkluzywnego i sprawiedliwego działania na rzecz klimatu, zgodnie z listą dostępną na stronie citiesracetozero.org, które pomoże w wejściu Twojego miasta na ścieżkę odporności klimatycznej zgodnej z celem 1,5°C Porozumienia Paryskiego, oraz rozpoczęcie wdrażania nie później niż w 2022 r.
 5. Przedstawianie rocznego sprawozdania, zaczynając nie później niż w 2022 r., na swojej standardowej lub zalecanej platformie sprawozdawczej. Twój cel 1,5°C i zobowiązania do działania powinny być udostępniane za pośrednictwem Twoich standardowych kanałów sprawozdawczych. Jeśli nie składałeś wcześniej sprawozdania, partnerzy skontaktują się z Tobą w celu udzielenia pomocy.

Możesz przesłać swoje zobowiązanie tutaj:https://www.c40knowledgehub.org/s/race-to-zeropledge-form?language=en_US

Strona internetowa kampanii: https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-race-to-zero?language=en_US

Zaangażowane podmioty: https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/

Zaangażowane polskie miasta: Boguchwały, Cieszyn, Dzierżoniów, Koszalin, Kraków, Łódź, Piastów, Siemiatycze, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław.

Globalni Partnerzy: Global city partners C40, ICLEI, the Global Covenant of MayorsCDPUCLGWRI and WWF, (https://www.c40.org/what-we-do/building-a-movement/cities-race-to-zero/)

Kontakt: Ambasada Brytyjska w Warszawie - Angelika Gronowska-Starzenska, Starszy Doradca ds. Politycznych, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

FAQ - Często zadawane pytania (w j. angielskim)