Warsztaty w Krakowie 26.04.2012

Trzecia edycja warsztatów miała formę konsultacji poświęconych opracowaniu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i odbyła się w dniu 26 kwietnia 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Program spotkania dostosowaliśmy do Państwa potrzeb prosząc wcześniej o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki której mogliśmy się zorientować, co Państwu sprawia największe trudności przy sporządzaniu planów. Ostatnie z naszych warsztatów umożliwiły uczestnikom odbycie konsultacji z wykładowcami i ekspertami w celu rozwiązania problemów pojawiających się przy sporządzaniu bazowej inwentaryzacji emisji i opracowywaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii.

Ponadto uczestniczy mieli wyjątkową możliwość zapoznania się z rezultatami lokalnych forów w Dzierżoniowie, Bielawie i Niepołomicach, zorganizowanych w celu zaangażowania lokalnych interesariuszy w przygotowanie i wdrażanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii,
a także z zasadami monitorowania postępu ich realizacji.

Program warsztatów

Prezentacje

  1. Porozumienie Burmistrzów – stan obecny, Maria STANKIEWICZ, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Projekty Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” finansowane z Programów: Inteligentna Energia dla Europy, INTERREG IVC, Fundusz Szwajcarski, Maria STANKIEWICZ, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Możliwości dofinansowania działań termomodernizacyjnych budynków, Marcin ŁOJEK, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Praktyczne aspekty termomodernizacji budynków komunalnych w Raciechowicach, Marek Gabzdyl, wójt Gminy Raciechowice
  5. Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce – PolSEFF, Jerzy PISZCZEK, Główny Inżynier Projektu
  6. Jak zorganizować lokalne forum – relacje z forum w Niepołomicach, Dzierżoniowie, Bielawie, Anna Jaskuła, zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  7. Rola interesariuszy w realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), Piotr Pawelec, ekspert zewnętrzny
  8. Monitoring działań zawartych w Planie działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP), Piotr Pawelec, ekspert zewnętrzny
  9. Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – konsultacje i dyskusja, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”