Warsztaty w Krakowie 9.03.2012

Warsztaty pn. „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii w gminach - przygotowanie i wdrażanie” odbyły się w dniu 9 marca 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Spotkanie to stanowiło kontynuację pierwszej edycji poświęconej „Praktycznym aspektom wdrażania Porozumienia Burmistrzów i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie”. Dyskusje jej uczestników oraz wypełnione przez nich ankiety wykazały największe zainteresowanie tematyką inwentaryzacją bazowej emisji oraz opracowywaniem Planów działań na rzecz zrównoważonej energii. Dlatego też program objął przede wszystkim te właśnie zagadnienia, im też poświęcona została część dyskusyjna.

Ponadto szczegółowo omówione zostały korzyści, jakie miasta i gminy mogą odnieść przystępując do „Porozumienia Burmistrzów”, zobowiązania sygnatariuszy oraz sposoby organizowania Dni Energii w gminach poparte konkretnymi przykładami. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaprezentowali możliwości finansowania przedsięwzięć proenergetycznych w latach 2014 – 2020.

W warsztatach wzięło udział 16 reprezentantów 5 miast i gmin – sygnatariuszy „Porozumienia Burmistrzów” oraz 3 gmin zainteresowanych przystąpieniem do tej inicjatywy.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" w ramach projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” współfinansowanego przez NFOŚiGW.

Program warsztatów

Prezentacje

  1. Korzyści dla miast i gmin wynikające z przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów, Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Jak zorganizować Dni Energii w gminach, Anna Jaskuła, zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014 - 2020 – aktualizacja, Agnieszka Małecka, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych,Rozwoju Regionalnego
  5. Energetyka oraz przeciwdziałzmianom klimatu w ramach  Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Michał Chmielewski, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo  Rozwoju Regionalnego
  6. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2 i Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  7. Gromadzenie i opracowanie danych na temat zużycia energii, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”