Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC)
Adres:
Sławkowska 17, pok 30
31-016 Kraków
Polska

List: biuro@pnec.org.pl
Telefon: +48 12 429 17 93
Faks: +48 12 429 17 93
http://www.pnec.org.pl